Контакти та структура

Громадська рада — це консультативно-дорадчий орган, який діє при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.

Основні завдання Громадської ради:

  • створювати умови для реалізації громадянами конституційного права на участь в місцевому самоврядуванні;
  • здійснювати громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування;
  • забезпечувати врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, рішень органів місцевого самоврядування;
  • сприяти ефективній співпраці органів місцевого самоврядування з громадськістю у реалізації державної політики та розбудові місцевого самоврядування.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

Склад Громадської ради формується на установчих або звітно-виборчих зборах шляхом голосування. На першому засіданні Громадської ради нового складу обираються її керівні органи: голова, заступник голови, секретар, секретар-референт. Затверджуються постійні комітети та Президія Громадської ради.

Вищий керівний орган Громадської ради — засідання Загальних зборів Громадської ради, що проводяться не рідше одного разу на квартал.

Діяльність Громадської ради регламентується Положенням про Громадську раду при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.


Склад Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради


Графік засідань Президії та комітетів Громадської ради

№ з/п Назва Голова, ПІБ Час Місце Телефон
1 Голова Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради Акула Катерина Юріївна 1-й понеділок місяця, 17:00 К.109 у приміщенні виконкому Запорізької міської ради/ платформа ZOOM 0957026756
2 Заступник Голови Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради Макайа Олена Анатолівна 1-й понеділок місяця, 17:00 К.109 у приміщенні виконкому Запорізької міської ради/ платформа ZOOM 0501615824
3 Секретар Голови Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради Азарова Галина Володимірівна 1-й понеділок місяця, 17:00 К.109 у приміщенні виконкому Запорізької міської ради/ платформа ZOOM 0973218388
4 Комітет з гуманітарних питань Подлужний Андрій Сергійович 1-й четвер місяця, 17:00 к.29 міського палацу дитячої та юнацької творчості/ платформа ZOOM 0668750402
5 Комітет з соціальних питань та охорони здоров’я Щербина Лариса Іванівна 1-ша середа місяця, 10:00 Платформа ZOOM 0503417062
6 Комітет з питань життєдіяльності (ЖКГ, інфраструктура, екологія) Мішина Ірина Володимирівна 2-й вівторок місяця, 17:00 Платформа ZOOM 0953541015
7 Комітет з питань взаємодії із владою та проєктного менеджменту (анти-корупція) Помазан Олег Пилипович 1-ша п’ятниця місяця, 12:00 в офісі 1-А пр.Металургів 25/платформа ZOOM 0677377977
8 Комітет з питань культури, туризму та релігії Бабенко Наталія Вікторівна 1-й четвер місяця, 17:00 у 109 кабінеті Запорізької міської ради/ платформа ZOOM 0676121815
9 Комітет з економічних питань, підприємництва, архітектури, транспорту та земельних відносин

Цокур Олександр Вікторович

1-й вівторок місяця, 17:00 у 109 кабінеті Запорізької міської ради/ платформа ZOOM 0981902400

 


Документи, які регулюють діяльність Громадської ради

Рішення виконавчого комітету від 16.06.2017 №341 «Про погодження Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Запорізької міської ради та затвердження її складу» 

(зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.09.2020 №406 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16.06.2017 №341 «Про погодження Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Запорізької міської ради та затвердження її складу»)

Регламент Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради